DUYURU; DERNEĞİMİZ GENEL KURUL TOPLANTISI

Dernek yönetim kurulunun 21.05.2021 günü aldığı karar neticesinde Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 24/07/2021 tarihinde saat: 14:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 31/07/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin www.abidosd.org.tr web sayfası ana sayfasından üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

Tüm üyelerimize ve kamu oyuna duyurulur…